Uprava

Upravni odbor kluba

 • Predsednik, g. Marko Rupar
 • Podpredsednik, g. Brane Udovič
 • Tajnik, g. Urban Jernejčič
 • Članica, ga. Tjaša Prudič
 • Član, g. Sebastjan Štraus
 • Član, g. Boštjan Udovič
 • Član, g. Črtomir Ješelnik

(uo.kkcerknica@gmail.com)

Nadzorni odbor kluba:

 • Predsednik, g. Aleksander Nagode
 • Članica, ga. Helena Grl
 • Članica, ga. Nada Kraševec

Disciplinska komisija:

 • Predsednica, ga. Alenka Korošec
 • Član, g. Marko Korošec
 • Član, g. Tiberij Petavs